You are here:  / Pozostałe / Psychoterapia Lublin

Psychoterapia Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś nadzwyczaj niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to w większości wypadków osoby z dużą ilością kompleksów, nie radzące sobie z problemami i przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to faceci bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać należy, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie należą do wyjątkowości. W Polsce jest niesłychanie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie traktuje to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to właściwy przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są przeważnie niezmiernie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.